Accountancy

A

Accountancy: boekhouding zonder zorgen

Uw administratie en boekhouding uitbesteden zonder het overzicht op uw financiële cijfers te verliezen? Dat kan. Wij helpen u graag met de accountancy en fiscaliteit op maat van uw onderneming.

Boekhouden zonder zelf in te boeken en toch altijd actueel inzicht te hebben in de financiële cijfers van uw onderneming? Bij elk kantoor van het CONACTA | GROUP netwerk kan u terecht om via het meest innovatief boekhoudplatform dat bij uw onderneming past, alle administratieve taken op een slimme manier uit te besteden. Benieuwd hoe dit vlot werkt? Contacteer meteen het kantoor van uw keuze. 

CONACTA |  GROUP verzorgt hierdoor uw boekhouding van A tot Z op een accurate, persoonlijke en transparante manier. Wij maken graag deel uit van uw team als business partner. Zo blijft u optimaal op de hoogte van het financiële aspect van uw bedrijf en kan u 100% focussen op de operationele uitdagingen van uw onderneming.

Continue opvolging en advies

De juiste beleidsbeslissingen neemt u alleen met een adequate financiële rapportering, een noodzakelijk instrument voor elke bedrijfsleider. Wij volgen samen met u de evolutie van uw financiële cijfers aan de hand van verschillende boordtabellen. En wij adviseren u proactief over investeringsopportuniteiten en/of de nood aan beleidsheroriëntatie.

Uw garantie? Een efficiënte manier van boekhouden. U raadpleegt in alle transparantie de verwerking en evolutie van uw financiële cijfers.    

Accountancy CONACTA | GROUP?

Wij bieden volgende diensten aan op maat van uw onderneming en in functie van uw wensen.

  • Voeren van de volledige boekhouding (in-house/in onze kantoren/on-line)
  • Begeleiding en nazicht van intern gevoerde boekhouding
  • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening (incl. wettelijke bijlagen)
  • Opstellen van geconsolideerde cijfers en jaarrekening
  • Advies bij het opmaken van financiële plannen, budgetten en cashflow planning
  • Proactief opvolgen en adviseren op basis van tussentijdse cijfers en parameters