Audit

D

Kunnen bepaalde bedrijfsprocessen beter, maar ziet u niet waar de flessennek zit? Twijfels over de objectiviteit en doeltreffendheid van interne controlesystemen?

Een externe audit biedt u een neutrale blik, verfrissende kijk op de zaken.

Financiële audit: analyse én oplossingen

Een extern adviseur screent uw bedrijfsprocessen en tilt uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau. Hij identificeert de zwakke punten en reikt oplossingen aan om een hogere (kosten)efficiëntie te bereiken. Bijvoorbeeld door de juiste controlesystemen in te bouwen. Meer voorbeelden?

 • Verbeteren van interne boekhoudsystemen
 • In kaart brengen van financiële flows van (buitenlandse) filialen
 • Nazicht van het boekhouding- en rapporteringsproces bij (buitenlandse) filialen

  Onze financiële audit en diensten

  Dankzij onze samenwerking met externe bedrijfsrevisorenkantoren doet u ook een beroep op ons voor alle wettelijke en gespecialiseerde revisorenopdrachten. Voorbeelden:

 • Attesteren van het getrouw beeld van de jaarrekening
 • Verslaggeving bij inbreng in natura en quasi-inbreng
 • Certificering van te verstrekken informatie aan de ondernemingsraad
 • Waardebepalingen
 • Boekenonderzoek
 • Uitgifte van aandelen zonder nominale waarde of beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen
 • Bedrijfsherstructureringen (omzettingen van vennootschappen, fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen etc.)
 • Ondernemingsbemiddelaar en gerechtsmandataris

Ons team staat ter beschikking om eenmalig specifieke of terugkerende financiële audits uit te voeren in binnen- en buitenland

 

Recent Nieuws