M&A - Reorganisaties

H

Bedrijf overnemen? Mooie kans, maar weet u wel zeker wat u koopt?
Of gaat het om een fusie, afsplitsing of sluiting van een afdeling en wilt u meer inzicht in de juridische en fiscale gevolgen?

Wij bieden u het gewenste advies op financieel, juridisch en fiscaal vlak en begeleiden u tijdens de volledige overname én op specifieke sleutelmomenten. Voor fusies en overnames zonder zorgen.

Uw M&A coach

Reorganisatie bedrijf? Herstructurering onderneming? Bij een overname- of herstructureringsproces zijn vaak verschillende partijen betrokken. Als ondernemer wordt u dan overspoeld met informatie. Wij treden op als M&A coach voor overnamebegeleiding.

M&A coaching gaat over het coördineren van de verschillende partijen, het kritisch verwerken van de toegeleverde informatie en het adviseren van de ondernemer op een geïnformeerde en gestructureerde manier over het huidige en verdere verloop van het proces. Dat gebeurt in de gepaste discretie die bij dergelijke projecten hoort.

M&A diensten

Wij begeleiden u tijdens het volledige overname- of reorganisatieproces of op specifieke sleutelmomenten in functie van uw wensen.

  • Boekenonderzoek of ‘due diligence’ bij een aankoop of verkoop van een onderneming of bedrijfstak, zowel op financieel, fiscaal als juridisch vlak
  • Waardering van een onderneming of bedrijfstak
  • Waardering van de ruil verhouding van aandelen bij een fusie
  • Revisorenverslag bij inbreng in natura
  • Advies inzake de juridische en fiscale gevolgen van een beoogde bedrijfsherstructurering
  • Opstellen en nakijken van alle juridische documenten inzake de overdracht van aandelen of handelsfonds
  • Assistentie bij het overnamekredietdossier
  • Advies over fiscaal-optimale schuld(her)financiering