Nieuws

n

Corona update maatregelen

14|08|2020

Beste Ondernemer,

Graag houden we u verder op de hoogte van de meest recente updates i.v.m. de Corona steunmaatregelen.

1. Deadline aanvraag aanvullende compensatiepremie (“corona ondersteuningspremie”) verlengd tot 31 augustus 2020!

 Wat?

 • Eenmalige aanvullende tussenkomst van EUR 2.000 (hoofdberoep) en EUR 1.000 (bijberoep).

 Wie?

 • Elke onderneming met een vestiging in Vlaanderen die een omzetdaling kent omwille van de exploitatiebeperkingen ingevolge de corona-maatregelen;
 • Die omzetdaling moet minstens 60% bedragen i/d periode tussen 1 mei en 31 mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode als vorig jaar;
 • Voor ondernemingen die volledig moesten sluiten zal worden gekeken naar een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli.
 • Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen.

Hoe?

Deadline? Deze premie moet uiterlijk op 31 augustus 2020 online aangevraagd worden.
 
2. Het heropstart-overbruggingsrecht is verlengd tot 31 oktober 2020!

Wat?

 • Een maandelijkse uitkering van € 1.614,10 met kinderlast en € 1.291,69 zonder kinderlast.

Wie?

 • Bepaalde non-food detailhandel (met uitzondering van de krantenwinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra die reeds in april heropend werden), kappers en schoonheidsspecialisten. De horeca en elke zelfstandige activiteit in een sector waarvoor het verbod opgeheven werd.
 • Op voorwaarde dat aangetoond wordt dat de zelfstandige activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

Hoe?

 • Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden via je sociaal secretariaat, of via ons kantoor (indien dit nog niet gebeurd zou zijn) en loopt dus niet meer automatisch.

3. Verlenging crisis-overbruggingsrecht tot en met 31 december 2020 (verplichte onderbreking)

Wat?

 • Een maandelijkse uitkering van € 1.614,10 met kinderlast en € 1.291,69 zonder kinderlast.

Wie?

 • De zelfstandigen die sinds 4 mei 2020 nog steeds uitdrukkelijk onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen die door de overheid zijn opgelegd.
 • De zelfstandigen die afhankelijk zijn van de sectoren die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen en daardoor ook nog steeds gedwongen hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken.

Hoe?

 • Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden via je sociaal secretariaat, of via ons kantoor (indien dit nog niet gebeurd zou zijn) en loopt dus niet meer automatisch.

 4. NIEUW! Subsidie Vlaams beschermingsmechanisme

Wie?

 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).

 Wat?

 • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de referentieperiode (2019) en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd en eveneens voor bedrijven die minder openingsdagen tellen dan in augustus-september vorig jaar.

Hoe?

 • De aanvraag kan pas gebeuren na 30 september (ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn, kunnen al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen – verdere communicatie van Vlaio volgt nog). Uiterlijk indienen op 15/11/2020.

 
Beperkingen?

 • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa. 
 • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dag premie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
 • Deze steun kan niet gecumuleerd worden met achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronamaatregelen bij PMV.

5. Diverse maatregelen

Giften

 • Het percentage van de belastingvermindering voor de giften in 2020 zal worden verhoogd van 45% naar 60%.

Kinderoppas

 • De wetgever heeft bepaald dat de uitgaven voor dagen waarvoor een opvangactiviteit werd geannuleerd onder bepaalde voorwaarden toch als een effectieve oppasdag worden aangemerkt zodat ze in aanmerking kunnen komen voor de belastingvermindering voor kinderoppas.

Consumptiecheque

 • Consumptiecheques worden vrijgesteld van inkomstenbelasting als ze voldoen aan de voorwaarden.

Receptiekosten

 • De wetgever laat een volledige aftrekbaarheid toe van beroepsmatig gedane receptiekosten op voorwaarde dat deze worden gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Investeringsaftrek

 • De wetgever voorziet nu in een basispercentage van 25% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart en 31 december 2020.

Btw-voorschot

 • Een vrijstelling van het btw-voorschot dat moet worden betaald in december 2020.

 
We helpen je hierbij graag verder. Neem gerust met ons contact op bij verdere vragen.
 
Met vriendelijke groeten,
Het Fibo Consult team

Fibo